Werken op SBO Merlijn

Werken op SBO Merlijn is een bewuste keuze. Niet alleen is het een SBO, met de eisen aan de competenties van alle medewerkers vandien, daarnaast wordt de school ook bezocht door leerlingen uit het Laakkwartier en omgeving. Ook dit stelt zijn specifieke eisen aan de medewerkers. Bovendien wordt het onderwijs op SBO Merlijn niet op een reguliere wijze vormgegeven. Het team maakt  het onderwijs samen met de kinderen, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en inbreng.

Vacatures

Wij zoeken leuke juffen en meesters! (0,6wtf - 1,0wtf) 

 

    Interesse gekregen? Dan willen we graag kennis met je maken!
    Neem dan contact op met Marthe van den Boer (directeur) mvdboer@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl of bel naar 070-3993709