Middenbouw (8-12 jaar)

In de middenbouw zijn er twee grote onderwijsruimtes ingericht, waarvan er een ingericht is voor de 8 tot 10 jarigen, de Blauwe Magische Oceaan en voor de 9-12 jarigen de Blauwe Magische wereld. De bouw kan gezamenlijk gebruik maken van een keuken, en een overlooplokaal. In iedere ruimte krijgen twee stamgroepen in flexibele samenstelling les. De kinderen worden begeleid door meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent. Er is altijd één groepsleerkracht die eerstverantwoordelijk is voor de leerling en het aanspreekpunt voor de ouders. Dit noemen wij de mentor.