Team EcO Merlijn

Mieke Zwinkels

Ervaring als interim intern begeleider (IB), leerkracht, remedial teacher, beleidsmedewerker, interim directeur en coach.

Werkzaam als interim IB op BAO en SO, basisexpert EcO Merlijn.
Specifieke expertise op: interim IB, begeleiding van scholen in ondersteunen leerlingen, ondersteunen van schoolverbetertrajecten en leerkracht coaching.
mzwinkels@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl 

Jolanda Tol
Ervaring als leerkracht, intern begeleider, ambulante begeleider cluster III (LZ/LG) en PAB (Preventieve Ambulante Begeleider).

Werkzaam als basisexpert EcO Merlijn.
Specifieke expertise op: gedrag en ontwikkeling van kleuters/(jonge)kind, coaching en begeleiding (evt. met beeld), begeleiding langdurig zieke en lichamelijk beperkte kinderen en Rots en Water .
jtol@ecomerlijn.nl

Barbara Seitzinger – de Jong

Ervaring als begeleider op speciale- en therapeutische peutergroepen, coaching Voorschoolse Educatie / on the job op dagverblijven en speciale peutergroepen, zorgarrangementbegeleiding basisonderwijs en gezinsbegeleiding.

Werkzaam als basisexpert Eco Merlijn.

Specifieke expertise op: ontwikkelingsstimulering en begeleiding kinderen, pedagogisch en didactisch advies, coaching (mede)opvoeders en opvoedondersteuning.

bseitzinger@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Miriam Busse

Ervaring als: Intern begeleider, unitbegeleider, leerkracht en coördinator onderwijskwaliteit binnen het SBO.

Werkzaam als: Coördinator onderwijskwaliteit op SBO Merlijn en basisexpert bij EcO Merlijn.

Specifieke expertise: Begeleiding van IB’ers en leerkrachten bij het ondersteunen van leerlingen, het opzetten van eigen leerlijnen en kindplannen voor individuele leerlingen (op didactisch en sociaal-emotioneel gebied), ondersteuning m.b.t. het optimaliseren van de zorgstructuur, neveninstroom S(B)O en gesprekken met leerlingen.

Contactgegevens:          

 

mbusse@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl

Werkdagen:                     Maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

Tania Nunes Querido  

Ervaring als intern begeleider en jeugdzorgmedewerker. 

Op SBO Merlijn en EcO Merlijn werkzaam Kinder- en Jeugdpsycholoog en coördinator.

Specifieke expertise: in het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van de leerling met de koppeling naar onderwijsbehoeften en het meedenken op schoolniveau (m.n. zorgstructuur en resultatenanalyse).

info@ecomerlijn.nl

 

Beau Rotshuizen

Ervaring als ABA-trainer(toegepaste gedragstherapie), Ambulant begeleider, Schaduw begeleider, directeur kinderopvang

Werkzaam als; basisexpert gedrag EcoMerlijn en ABA-trainer

Specifieke expertise op: Gedrag en ontwikkeling van peuters, kleuters en het (jonge) kind, opstellen handelingsplannen, coaching en begeleiding.

brotshuizen@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl