Agenda

20 september 2021
studiedag; alle kinderen vrij
21 september 2021
Prinsjesdag; alle kinderen vrij
22 t/m 24 september 2021
Kamp Middenbouw
5 t/m 7 oktober 2021
Startgesprekken
18 t/m 22 oktober 2021
herfstvakantie
16 november 2021
margemiddag; alle kinderen vrij
Van 11.45 tot 15.00.
25 november 2021
margemiddag; alle kinderen vrij
Van 11.45 tot 15.00.
3 december 2021
Sinterklaas ochtend
Van 08.30 tot 11.45.
3 december 2021
Vrije middag
Van 11.45 tot 15.00.
24 december 2021 t/m 7 januari 2022
kerstvakantie
13 januari 2022
margemiddag; alle kinderen vrij
Van 11.45 tot 15.00.
17 januari 2022
studiedag; alle kinderen vrij
1 t/m 3 februari 2022
Ontwikkelgesprekken
11 februari 2022
studiedag; alle kinderen vrij
28 februari t/m 4 maart 2022
voorjaarsvakantie
28 maart 2022
Margemiddag; alle kinderen vrij
Van 11.45 tot 15.00.
14 april 2022
margemiddag; alle kinderen vrij
Van 11.45 tot 15.00.
15 t/m 18 april 2022
Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag
22 april 2022
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022
meivakantie